Support Myanmar ပရဟိတ ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

Support Myanmar ပရဟိတ ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰမိုးလံုေလလံုအားကစားကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ႏွလံုးသားခ်င္းဆက္သြယ္လို႔ လက္တြဲကူညီၾကပါစို႔ ပရဟိတရန္ပံုေငြ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို

၂၇ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္က်င္ပခဲ့ပါသည္။